Общи условия

Общи условия

ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които МАКСИМТРЕЙД ЕООД (ЕИК: 201235149) предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина elegantz.bg. 
Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на elegantz.bg или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 
Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра elegantz.bg IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

Правила за използване на сайта

МАКСИМТРЕЙД ЕООД (ЕИК: 201235149) (наричан по-долу "Доставчик"), като създател и собственик на този интернет сайт elegantz.bg ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Права и отговорности на страните

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на elegantz.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на предстаяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така elegantz.bg не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт. elegantz.bg има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели , като elegantz.bg не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти , услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността

elegantz.bg, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е щети вкл. , но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо elegantz.bg за възможност да възникнат такива вреди. В случай , че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Използване на софтуер

Наличният Софтуер , който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партьори. Моля преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.

Информация от потребителите

elegantz.bg не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до elegantz.bg с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. elegantz.bg използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.
Сайта използва "cookies" за ваше удобство и запазване на информацията в процеса на поръчката.
Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица..

Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица

Наличните препратките от този Сайт към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. elegantz.bg не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин elegantz.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайто на трети лица , нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Препратки към този Сайт

Вие Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според като приемете условия на elegantz.bg. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Използване на бисквитки

elegantz.bg използва бисквитките за поддържане на "Количка за пазаруване" за избрани стоки за купуване от сайта по време на една сесия, за персонализация на потребителският акаунт, и за осигуряване на достъпа на регистрираните потребители до профилът им.

Промяна на цени на стоки

elegantz.bg има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, elegantz.bg има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива. 
Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана . Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

Онлайн картово разплащане

elegantz.bg предоставя на своите клиенти възможност за извършване на онлайн плащания на дължими суми при поръчка на стоки от Доставчика, посредством банкови карти с логото на VISA или MasterCard.

Плащания се извършват посредством системата за онлайн разплащания на Датамакс АД, където Потребителят следва да въведе картови данни (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност и др.) при плащане с банкова карта. Сигурността на картовите данни се гарантира от Датамакс АД, които обработват плащането.

Всички картодържатели на банкови карти, извършващи плащане през Интернет страницата elegantz.bg, са обект на проверка и оторизиране от банката - издател на картата. Ако банката - издател на картата откаже плащане или по някаква причина не разреши плащане, картодържателят бива уведомен за това незабавно. Доставчика не носи отговорност за грешки при онлайн плащане поради некоректно попълнени от Потребителя данни.

Банката - издател на картата може да начислява такса за всяка операция с карта. Допълнителна информация може да се получи от банката – издател на картата.

В случай на оспорване на онлайн плащане от потребителят - картодържател следва да се обърне към банката - издател на банковата карта, като Доставчика се ангажира да съдейства за разрешаване на случая на оспорено плащане. При установяване, че оспорването е основателно, сумата на основателно оспореното плащане се възстановява от банката, обслужваща извършването на онлайн плащания в Интернет, по картовата сметка на Потребителя или при възможност, се отменя извършеното плащане.

Доставчика си запазва правото да допълва или променя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет страницата elegantz.bg.

Валутата на плащанията с банкова карта е български левове (BGN). Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на банката, издала картата.

Търговски марки

Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от автрорското право, които са притежание на техните собственици.

Общи бележки

elegantz.bg управлява този Сайт от офисът си в Варна , България. elegantz.bg не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. elegantz.bg може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от elegantz.bg сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:
•    1. Името и адреса ни – МАКСИМТРЕЙД ЕООД (ЕИК: 201235149) , гр. Варна 9009 кв. Свети Иван Рилски 25-В-45
•    2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
•    3. Цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
•    4. стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в рубриката Срокове и Доставка.
•    5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
•    6. Начините за Доставка са описани подробно в Срокове и Доставка.
•    7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Отказ от стоката

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 7 работни дни от получаване на стоката в случай , че те не са използвани освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена цялоста на опаковката им и запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката) , в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП.
При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на elegantz.bg.При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.
При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. 
При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка. 
Непотърсени и неполучени от офиса ни поръчки до 14 дни, автоматично се анулират.

Карти за отстъпки Елеганц+

За своите клиенти ние подготвихме карти за отстъпка Елеганц+ които дават право на -10% отстъпка в нашите обекти.
Отстъпката не валидна за дистрибутори и клиенти на едро...

Условия за получаване

Избрахме най-достъпния и лесен начин за доставка на картите за отстъпка - безплатно с куриер до посочен от Вас адрес в цялата страна...

Условия за ползване

 •  -Картата за отстъпки ЕЛЕГАНЦ+ Ви дава право да използвате 10% отстъпка във всички наши обекти.
  Актуален списък с магазините и тяхното местоположение можете да намерите в страницата Складове и магазини, както и в Контакти.
 • -Отстъпката е валидна за всички предлагани артикули и услуги.
 • -Отстъпката не валидна за дистрибутори и клиенти на едро.
 • -Може да използвате картата неогранчено в рамките на валидноста и. Срока на валидност е отбелязан върху всяка карта.
 • - Картата е персонална и не може да бъде преотстъпвана.
 • - Картата е собственост на МАКСИМТРЕЙД ЕООД.
 • - Използвайки тази карта картодържателят се съгласява с всички условия, при които тя е издадена.
 • - Карта за отстъпки ЕЛЕГАНЦ+ не представлява платежно средство и не е кредитна карта.

Условия за препратки към този Web сайт.

Сайт с препратка към elegantz.bg  трябва да отговаря на следните условия:
•    може да сочи към съдържание на elegantz.bg, но не и да го копира;
•    не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на elegantz.bg;
•    не трябва да посочва неявно, че elegantz.bg налага или препоръчва него или продуктите му;
•    не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на elegantz.bg
•    не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи

Всички цени в сайта са в Български лева с включен ДДС.
За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата mail и телефони.
последна актуализация: Август 2016

Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица

Наличните препратките от този Сайт към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. elegantz.bg не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин elegantz.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайто на трети лица , нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Препратки към този Сайт

Вие Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според като приемете условия на elegantz.bg. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Използване на бисквитки

elegantz.bg използва бисквитките за поддържане на "Количка за пазаруване" за избрани стоки за купуване от сайта по време на една сесия, за персонализация на потребителският акаунт, и за осигуряване на достъпа на регистрираните потребители до профилът им.

Промяна на цени на стоки

elegantz.bg има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, elegantz.bg има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива. 
Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана . Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

Онлайн картово разплащане

elegantz.bg предоставя на своите клиенти възможност за извършване на онлайн плащания на дължими суми при поръчка на стоки от Доставчика, посредством банкови карти с логото на VISA или MasterCard.

Плащания се извършват посредством системата за онлайн разплащания на Датамакс АД, където Потребителят следва да въведе картови данни (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност и др.) при плащане с банкова карта. Сигурността на картовите данни се гарантира от Датамакс АД, които обработват плащането.

Всички картодържатели на банкови карти, извършващи плащане през Интернет страницата elegantz.bg, са обект на проверка и оторизиране от банката - издател на картата. Ако банката - издател на картата откаже плащане или по някаква причина не разреши плащане, картодържателят бива уведомен за това незабавно. Доставчика не носи отговорност за грешки при онлайн плащане поради некоректно попълнени от Потребителя данни.

Банката - издател на картата може да начислява такса за всяка операция с карта. Допълнителна информация може да се получи от банката – издател на картата.

В случай на оспорване на онлайн плащане от потребителят - картодържател следва да се обърне към банката - издател на банковата карта, като Доставчика се ангажира да съдейства за разрешаване на случая на оспорено плащане. При установяване, че оспорването е основателно, сумата на основателно оспореното плащане се възстановява от банката, обслужваща извършването на онлайн плащания в Интернет, по картовата сметка на Потребителя или при възможност, се отменя извършеното плащане.

Доставчика си запазва правото да допълва или променя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет страницата elegantz.bg.

Валутата на плащанията с банкова карта е български левове (BGN). Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на банката, издала картата.

Търговски марки

Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от автрорското право, които са притежание на техните собственици.

Общи бележки

elegantz.bg управлява този Сайт от офисът си в Варна , България. elegantz.bg не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. elegantz.bg може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от elegantz.bg сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:
•    1. Името и адреса ни – МАКСИМТРЕЙД ЕООД (ЕИК: 201235149) , гр. Варна 9009 кв. Свети Иван Рилски 25-В-45
•    2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
•    3. Цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
•    4. стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в рубриката Срокове и Доставка.
•    5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
•    6. Начините за Доставка са описани подробно в Срокове и Доставка.
•    7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Отказ от стоката

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 7 работни дни от получаване на стоката в случай , че те не са използвани освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена цялоста на опаковката им и запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката) , в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП.
При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на elegantz.bg.При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.
При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. 
При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка. 
Непотърсени и неполучени от офиса ни поръчки до 14 дни, автоматично се анулират.

Карти за отстъпки Елеганц+

За своите клиенти ние подготвихме карти за отстъпка Елеганц+ които дават право на -10% отстъпка в нашите обекти.
Отстъпката не валидна за дистрибутори и клиенти на едро...

Условия за получаване

Избрахме най-достъпния и лесен начин за доставка на картите за отстъпка - безплатно с куриер до посочен от Вас адрес в цялата страна...

Условия за ползване

 •  -Картата за отстъпки ЕЛЕГАНЦ+ Ви дава право да използвате 10% отстъпка във всички наши обекти.
  Актуален списък с магазините и тяхното местоположение можете да намерите в страницата Складове и магазини, както и в Контакти.
 • -Отстъпката е валидна за всички предлагани артикули и услуги.
 • -Отстъпката не валидна за дистрибутори и клиенти на едро.
 • -Може да използвате картата неогранчено в рамките на валидноста и. Срока на валидност е отбелязан върху всяка карта.
 • - Картата е персонална и не може да бъде преотстъпвана.
 • - Картата е собственост на МАКСИМТРЕЙД ЕООД.
 • - Използвайки тази карта картодържателят се съгласява с всички условия, при които тя е издадена.
 • - Карта за отстъпки ЕЛЕГАНЦ+ не представлява платежно средство и не е кредитна карта.

Условия за препратки към този Web сайт.

Сайт с препратка към elegantz.bg  трябва да отговаря на следните условия:
•    може да сочи към съдържание на elegantz.bg, но не и да го копира;
•    не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на elegantz.bg;
•    не трябва да посочва неявно, че elegantz.bg налага или препоръчва него или продуктите му;
•    не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на elegantz.bg
•    не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи

Всички цени в сайта са в Български лева с включен ДДС.
За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата mail и телефони.
последна актуализация: Август 2016

За клиенти на едро - специални цени и отстъпки

За да станете наш партньор и да получите възможност за поръчки на едрови цени моля попълнете формуляра по-долу:

 1. Преди да натиснете бутона ИЗПРАТИ по-долу, моля убедете се, че сте попълнили всички полета от формуляра. След прегледа на посочената от Вас информация и в случай на одобрение, ще получите специален код, койте ще Ви послужи за регистрация като търговец на едро...